رشته ها و مقاطع دانشگاه سنت اشتوان

این دانشگاه معروفترین دانشگاه در رشته های دامپزشکی و دامپروری در مجارستان و قلب اروپاست.

دامپزشكي به زبان انگليسي تامقطع دکترا و تخصص

  
 
دی ان ان evoq