قوانین مجارستان : دولت مجارستان دارای قانون اساسی  مستقل و دموکراتیک است .

طبق قانون اساسی اصلاح ده که در 23 اکتبر 1989 به اجرا در آمد , مجارستان یک جمهوری پارلمانی است و دارای یک

حقوق مدنی می باشد .

منابع قانون مجارستان عبارتند از :

اعمال پارلمان , حکم های حکومتی که تنها در صورت انتشار در روزنامه رسمی و حکم های دولتی محلی معتبر است .

نظام حقوقی جمهوری مجارستان قوانین و مقررات جهانی را به رسمیت می شناسد و قوانین و مقررات داخلی کشور را با

تعهداتی که در قوانین بین المللی به دست آمده است هماهنگ می کند .

رییس جمهور مجارستان توسط مجلس این کشور انتخاب می شود و مدت زمان هر دوره ریاست جمهوری پنج ساله

 میباشد .
.........................................................................................................................................

بانک ها در مجارستان به طور کلی از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر باز هستند .

کمبود خدمات بانکی و یا دستگاه های خود پرداز در شهر وجود ندارد .

پلیس مجارستان بسیار قوی میباشد و زیر نظر بزرگترین سازمان قانون گذاری دولتی در مجارستان است .

..........................................................................................................................................

از مهم ترین قوانین مجارستان :


طبق قانون مجارستان از ساعت 10 شب هیچ همسایه ای حق ایجاد آلودگی صوتی ندارد و در صورت ایجاد مزاحمت با پلیس

تماس می گیرند و جریمه نقدی به شما تعلق خواهد گرفت .

حقوق دانشجویان خارجی که در مجارستان زندگی می کنند با حقوق شهروندان مجارستانی یکی است .

در صورت جابجایی منزل حتما باید آدرس جدید خود را به اداره پلیس اعلام نمایید .

در صورتی که تعداد غیبت های شما بالاباشد و یا اینکه در زمانی غیر از تعطیلات از کشور خارج شوید تمدید ویزای شما با

مشکل همراه خواهد بود .


  
 
دی ان ان evoq