زبان تدريس دانشگاهها انگليسي، آلماني، فرانسوي و مجاري دوره پیش دانشگاهی دوره يكساله آماده سازي قبل از ورود به دانشگاه هزینه دوره پیش دانشگاهی در كالجهاي مختلف بسته به كيفيت متنوع مي باشد و شهريه این دوره 5700 يورو در كالج اينت...
شنبه 12 بهمن 1392
 

تحصیل در اوکراین – تاریخ اوکراین

جمهوري اوكراين با جمعيتي حدود 55 ميليون نفر و وسعت700/603 كيلومتر مربع در قسمت غربي فدراسيون روسيه قرار گرفته است .

در ميان جمهوريهاي شوروي سابق اين جمهوري از جايگاه ويژهاي برخوردار است و از لحاظ فرهنگ و سطح زندگي و درآمد ملي، اروپائي ترين جمهوري شورويمحسوب ميگردد .

دانشجويان پس از مدتي اقامت در كشور اوكراين ميتوانند براي تعطيلات ساليانه و يا تابستاني به جمهوري هاي همسايه و اروپاي شرقي بصورت توريستي مسافرت نمايند .

اين كشور با روسيه، روسيه سفيد، مولداوي اسلواكي، مجارستان و روماني مرز زميني و با کشورهای روسيه، بلغارستان، تركيه و گرجستان مرز آبي دارد.در جنوب اوكراين آبهاي درياي سياه، لهستان، و آزوف واقع شده است. درياي سياه از نظرحمل و نقل دريايي داراي ارزش فوق العاده اي است .

در قرون 9 الی 12 قسمت اعظم اوكراين در انحصار  مردم كيف- روس ها (نژادي از اسلاويانها) بوده است .

در قرن 15 مردم اوكراين گرد هم آمدند وبه يک همبستگي رسيدند.در طی اين سالها اوكرايني ها با تجاوز لهستاني ها، ليتواني ها و تركهای ترکيه به مبارزه پرداختند .

مبارزه آزاديبخش اوكراين در سال هاي 1648- 1654 به اتحادبا روسيه انجاميد .

در نيمه دوم قرن 18 جنوب اوكراين از زير استعمار تركها رهايييافت

در سال 1917 حكومت شوروي تاسيس شد .

در سال1922 اوكراين به عضويت اتحاد جماهير شوروي در آمد .

اوكراين داراي حاكميت مستقل بوده و از تاريخ 24 اوت سال1991 به استقلال رسيد .

اوكراين داراي سرزميني با شرايط مساعد جهت توسعه كشاورزيو دامپروري و بهبود زندگي مردم و داراي شرايط استراتژيك خاص ميباشد. آب و هواي اوكراينمتعارف و متغير است به استثناي تنگه جنوبي سواحل استان كرمل كه گرمسير است

اوكراين يك كشور كشاورزي-صنعتي است. داراي رشته هاي صنايعسبک و سنگين، صنايع غذائي، كشاورزي و دامپروري پيشرفته، صنايع ساختماني بزرگ و شبكه حمل و نقل مدرن مي باشد .

در اوكراين 159 مركز آموزش عالي از جمله 9 دانشگاه (كيف،خاركف، لوف، اودسا، دنپر و غيره) و 7 دانشگاه پلي تكنيك وجود دارد .

اوکراين دارای جاذبه های توريستی زياد بوده و علارغم آنکه در قاره اروپا واقع شده کشوری ارزان و با مخارجی پائين ميباشد .

تحصیل در اوکراین – تاریخ شهر کیف اوکراین

آثار به دست آمده از قرون مفرغ و قرون دوم و سوم، نشان ازقدمت و با اهميت بودن شهر كيف دارد. طبق برخي از روايات سه برادر و يك خواهر به نامهاي«كي»، «شيك»، «خوريف»، و خواهرشان لبيد كه از اقوام مشهور ايلو بودند از مناطق شماليو از طريق رودخانه وارد اين سرزمين (كيف كنوني ) گرديدند

و به احترام برادر بزرگتر اين سرزمين كيف ناميده شد. بنابه عقايد مختلف كيف در نيمه ي دوم قرن چهارم و يا پنجم بنا نهاده شده است چنانچه مردمشوروي سابق در سال 1982 ميلادي به صورت رسمي هزار و پانصدمين سال تاسيس اين شهر راجشن گرفتند .

در سال 1838 اولين دانشگاه دانشگاه در شهر كيف تاسيس گرديد.در همين سال همچنين اولين ايستگاه قطار در مسير كيف _مسكو افتتاح گرديد كه علاوه برحمل مسافر براي حمل بار نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. اگر چه براي مدتي شهر خاركفبه عنوان مركز جمهوري اوكراين انتخاب گرديد ولي ذر سال 1934 كيف مجدداً به عنوان پايتخت اوكراين برگزيده شد

تحصیل در اوکراین – کیف در جنگ جهانی دوم

در اولين روزنامه هاي اعلام جنگ ميان شوروي و آلمان نازيشهر كيف از سوي هواپيماهاي آلمان نازي بمباران گرديد .

اين شهر در سال 1941 به تصرف نيرو هاي آلماني در آمد و بيشاز 195 هزار سكنه اين شهر از سوي سربازان نازي قتل عام شده و حدود 2000 كارخانه و مؤسسهاين شهر ويران گرديد. اين شهر در سال 1943 از اشغال نيرو هاي اشغالگر نازي خارج شد .