تحصیل در اوکراین – دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)

این دانشگاه در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و اکنون در جایگاه۵۲۴۹ جهانی قرار دارد .

هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰دلار متغیر است .

دانشجویان میتوانند در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاریو دارو سازی در این دانشگاه تحصیل کنند .

  
 
دی ان ان evoq