تحصیل در اوکراین – دانشگاه پزشکی وینیتسیا

این دانشگاه در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده و جایگاه ۷۶۹۸ جهانی را به خود اختصاص داده است .

رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند .

  
 

  
 
دی ان ان evoq