تحصیل در اوکراین – دانشگاه پزشکی دانتسک

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و در حال حاضر رتبه۴۳۷۹ جهانی را دارد .

رشته های پزشکی عمومی، طب اطفال، دندانپزشکی، دارو سازی و پرستاری در این دانشگاه به دانشجویان ارائه میشود .

  
 

  
 
دی ان ان evoq