تحصیل در اوکراین – دانشگاه پزشکی خارکف

این دانشگاه به سال ۱۸۰۵ تاسیسی یافته و امروزه جایگاه ۸۶۷۳  جهانی را به خود اختصاص داده .

هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی،داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در آنجا ارایه میشوند

  
 
دی ان ان evoq