تحصیل در اوکراین – دانشگاهپزشکی ایوانوفرانکو

ایندانشگاه در سال ۱۹۴۵ گشایش یافت و رتبه ۷۸۹۱ جهانی را در اختیار دارد .

هزینه تحصیل در این دانشگاه بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی، دندانپزشکی، طب اطفال و پرستاری در آنجا آموزش داده میشود .

  
 

  
 
دی ان ان evoq