تحصیل در اوکراین – دانشگاه دارو سازی خارکف

این دانشگاه در سال ۱۹۲۱ تاسیس شد و در هاله حاضر رتبه۷۸۲۹ جهانی را به خود اختصاص داده .

رشته های زیر برای دانشجویان علاقه مند ارایه میشوند ؛

تکنولوژی مواد آرایشی و عطرها، داروسازی، داروسازی سنتی،تکنولوژی دستگاهای داروسازی، بیوتکنولوژی، علوم آزمایشگاهی

  
 

  
 
دی ان ان evoq