دانشگاه نفت و گاز ایوانو فرانکو

این دانشگاه در سال ۱۹۶۷ تاسیس شد و امروزه جایگاه ۳۶۲۳ جهانی را به خود اختصاص داده است .

دانشجویان عزیز میتوانند در رشته ای زیر و در تمامی مقاطع تحصیلی در این دانشگاه به ادامه تحصیل بپردازند ؛

کشف و استخراج معادن نفتی و گازی،فن آوری حفاری، توسعه و بهره برداری از معادن نفت و گاز، مهندسی تجهیزات نفتی، اتوماسیون و فرایندهای ساخت ابزار دقیق، مدیریت منابع طبیعی، امنیت محیط زیست، نظارت سیستم های نفت و گاز، مدیریت بخشهای اقتصادی حوزه نفت و گاز

  
 
دی ان ان evoq