تحصیل در اوکراین – دانشگاه کشتی سازی میکلایو

این دانشگاه در سال ۱۹۲۰ گشایش یافت و هم اکنون در جایگاه۶۹۶۳ جهانی است .

رشته های زیر در این دانشگاه ارایه میشوند

کشتیسازی، ساخت شناورهای دریایی- رودخانه ای، تکنولوژی ساختاسکله دریایی، تکنولوژی سیستمهای الکتریکی دریای، ناوبری دریایی

  
 
دی ان ان evoq