تحصیل در اوکراین – دانشگاه حمل و نقل ریلی دنیپروپتروسک

این دانشگاه سال ۱۹۳۰ گشایش یافت و هم اکنون رتبه۶۶۳۰ جهانی را دارد .

دانشجویان میتوانند در رشته های زیر در این دانشگاه به تحصیل بپردازند ؛

ساخت پل و تونل، سیستمهای الکتریکی تولید انرژی، انرژی حرارتی،واگون سازی، ساخت و تولید لوکوموتیو، ساخت راه آهن، سیستمهای خودکار ترانسپورت

  
 
دی ان ان evoq