تحصیل در اوکراین – دانشگاه ماشین سازی و راهسازی خارکف

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و اکنون در جایگاه۹۰۰۲ جهانی قرار دارد .

رشته های  زیر در این دانشگاه ارایه میشوند

سیستمهای جامع روباتیک، تکنولوژی ماشین سازی، تکنولوژی ماشینهای بسته بندی، سیستمهای حمل و نقل، ماشینهای تولیدی صنایع غذایی، تکنولوژی بهینه سازی خودرو، هدایت حمل و نقل شهری

سیستمهای برق وسایل نقلیه، موتورهای احتراق داخلی، تکنولوژی حمل و نقل ریلی، صنعت خودرو سازی

راهسازی و جاده کشی، ساخت پلها و تونلها

  
 
دی ان ان evoq